Trädgårdsskötsel

I den allmänna skötseln av grönytor och innergårdar brukar det främst handla om vår- och höststädning, klippning av gräsmattor, rensning av ogräs i planteringar och hårdgjorda ytor, renhållning, och tillsyn.

Alla våra skötselavtal är anpassade efter fastighetens behov och områdets förutsättningar. För att få ett helhetsintryck av en välvårdad miljö är det viktigt att det är rent och snyggt.

I våra avtal erbjuder vi också kontinuerlig renhållning och maskinsopning. Vi erbjuder också olika blomsterprogram för urnor, amplar och markplanteringar.

Ny fossilfri teknik

På Etni vill vi ligga i täten när det gäller användandet av ny fossilfri teknik för en mer hållbar utemiljö.

Som med våra nya eldrivna robotgräsklippare som enkelt kontrolleras via fjärrstyrning. Vilket minskar belastningen och risken för arbetsskador hos våra medarbetare. Och dessutom är bättre för miljön!

Trädplantering & trädvård

Vi projekterar, planerar, planterar och tar hand om era nya träd med beprövade metoder och garantiskötsel som fungerar.

På Etni finns personal med lång och mångsidig erfarenhet av trädplantering och trädvård. Vi kan hjälpa er med alla typer av beskärning, trädfällning samt riskbedömningar.

Vi utför plantering av träd i alla storlekar och alla miljöer. Vi har en god kunskap om olika typer av växtbäddar och etablering av nyplanterade träd.

Efter många år i branschen har vi goda kontakter med flera plantskolor och kan därför även här erbjuda helhetslösningar om ni är intresserade av att få hjälp hela vägen.

Kontaktformulär