Miljöpolicy

“Klimatneutrala – resurseffektiva!”

Målet med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Miljöarbetet är en integrerad del i den dagliga verksamheten. Etni:s ambition är att påverka omvärlden till bättre miljöprestationer, genom att ställa krav på affärspartners samt att i samspel med kunder och andra aktörer skapa och erbjuda miljöanpassade lösningar och produkter.

Detta innebär att:

  • Se till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön.
  • Ledarskapet är ansvarfullt och miljömedvetet.
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
  • Ställer miljökrav på inköp samt väljer den produkt som sammantaget ger minsta möjliga miljöpåverkan och är säker ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Ständigt förbättrar vårt miljöarbete samt verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Väljer fossilfria alternativ så långt det är möjligt.
  • Vi ska följa gällande miljölagstiftning och övriga beslutade krav.


/ Carola Tunström, VD