Med fokus på miljö & kvalitet

Etni startades 2014 av Björn Olovsson med över 25 års branscherfarenhet inom skötsel, underhåll och anläggning av utemiljöer hos bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi vet vad som krävts för att skapa en tilltalande och fungerande utemiljö för de som bor och vistas i den.

Under hela resan har vi fokuserat på vårt miljöarbete och är stolta över att sedan 2022 vara miljöcertifierade. Vi är dessutom även certifierade inom kvalitet och arbetsmiljö. Vi fokuserar mycket på goda kundrelationer och att leverera det våra kunder efterfrågar. 

Lära dig mer om vårt hållbarhetsarbete

Utemiljö & Grönytor

Trädgårdsskötsel & Renhållning

Vi vet vad som krävs för att skapa en vacker, trivsam och fungerande utemiljö. Från den lilla trädgården till den stora bostadsrätten. Hos oss får du alltid skräddarsydda lösningar och avtal som passar dina behov perfekt.

Mark & Anläggning

Vi hjälper er att anlägga en ny trädgård från grunden, renovera den befintliga, lägga gröna tak, plantera träd, stensättning och hjälp med design och växtval. Vår erfarenhet sträcker sig över en mängd olika projekt och kundbehov. Vi har koll på de senaste innovationerna och lösningarna för en mer hållbar trädgård.

Vinterunderhåll & halkbekämpning

Vi utför alla typer av vinterarbeten och halkbekämpning, både manuellt och maskinellt – som plogning, snöskottning, och isrivning. Vi finns redo att rycka ut när du behöver oss som mest och säkerställer att ytorna är framkomliga under de mest utmanande vinterförhållandena.

Bekämpning av invasiva växter & ogräs med hetvatten

Etni ute tidigt och köpte in maskiner för hetvattenbekämpning av ogräs och invasiva växter. Detta har gjort att vi idag är en av de största aktörerna i Sverige inom detta område.

Hetvatten är en metod som använder sig av överhettade vattendroppar som exploderar och avger värme när de träffar ytan istället för kemikalier. Denna metod är den vi föredrar och försöker få våra beställare att använda framförallt istället för kemisk bekämpning. Detta gör att vi kan bekämpa invasiva växter i direkt anslutning till vattendrag utan att det finns några risker för skador på miljön.

Miljövänliga fordon & verktyg

Vår bilpark består av elbilar och vi håller oss uppdaterade kring utvecklingen av eldrivna arbetsfordon. Vad gäller de verktyg vi har så har vi fasat ut allt som är fossildrivet och använder oss av eldrivna varianter.

Det är bra för miljön och mycket bättre ur arbetsmiljöperspektiv. Det gör också att vi arbetar tystare än många konkurrenter vilket är uppskattat av våra kunder.

Kontaktformulär