Fokus på miljö & kvalitet

Etni startades 2014 av ägare med mer än 25 års branscherfarenhet och har verkat inom skötsel av utemiljöer med stort fokus på bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Detta gör att vi har stor erfarenhet och vet vad som krävs för att skapa en tilltalande och fungerande utemiljö för de som bor och vistas i den. Vi har under hela vår resa fokuserat på vårt miljöarbete och är idag miljöcertifierade. Vi är dessutom certifierade inom kvalitet och arbetsmiljö. Vi fokuserar mycket på goda kundrelationer och att leverera det våra kunder efterfrågar. 

Miljövänliga fordon och verktyg

Björn var tidigt ute och köpte in maskiner för hetvattenbekämpning av ogräs och invasiva växter. Detta har gjort att vi är en av de största aktörerna i Sverige inom detta område. Vår bilpark består av elbilar och vi håller oss uppdaterade kring utvecklingen av eldrivna arbetsfordon. Vad gäller de verktyg vi har så har vi fasat ut allt som är fossildrivet och använder oss av eldrivna varianter. Det är bra för miljön och mycket bättre ur arbetsmiljöperspektiv. Det gör också att vi arbetar tystare än många konkurrenter vilket är uppskattat av våra kunder.

Så kan vi hjälpa dig

Vi arbetar bland annat med bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och säkerhetsklassade objekt, hotell- och konferensanläggningar, förvaltningsbolag samt privatpersoner. Vi anpassar alltid vårt arbete efter kundens behov och jobbar ständigt för långvariga relationer till våra kunder där vi kan jobba tillsammans för att uppnå en högre kvalitet, bättre ekonomi och en hållbar miljö.

Tre ledord som genomsyrar hela vår verksamhet

PERSONLIGA
  • Vi är en helhet och värnar om varandra.
  • Prestigelösa, våga lära nytt och sprida kunskap vidare.
  • Engagerade i våra kunder och entreprenörer.
INNOVATIVA
  • Vi utmanar branschen och våra kollegor.
  • Vi anställer människor, inte tjänster. Personalen är företaget.
  • Vi hittar nya lösningar som gagnar både miljö, ekonomi och kvalitet.
MEDVETNA
  • Vi kommer alltid att fokusera på kvalitén i vårt utförande, kommunikation till kunder och kollegor samt höja standarden i branschen.
  • Vårt mål är att vara klimatneutrala.
  • Öka medvetenheten och stoltheten i branschen.