Välkommen. Etni är ett entreprenadföretag inom utemiljö. Vi har lång erfarenhet inom branschen och spetskompetens inom trädgårdsanläggning och underhåll – från projektering till genomförande. Vi strävar alltid efter att utveckla våra tjänster och produkter med högsta möjliga kvalitets- och miljövärde för våra kunder. Rulla nedåt för att se våra tjänster.

Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet av trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och vinterunderhåll. Vi erbjuder allt från projektering till genomförande och uppföljning.
Invasiva arter

Grönyteskötsel

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

SKÖTSEL AV UTEMILJÖ OCH BOSTADSOMRÅDEN RABATTER • NATURVÅRD • TRÄDVÅRD

Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

STENSÄTTNING • TÄTSKIKT • MARKSTEN • GRÖNA TAK RABATTER • GRÖNYTOR • FINPLANERING •
ASFALTERING GRILLPLATSER • PERGOLAS • MURAR • SNICKERI

Projekt och Rådgivning

Projekt och Rådgivning

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

PROJEKTLEDNING • SKISS / RITNING • VÄXTBÄDDAR SKÖTSELPLANER OCH DESIGN • LEKMILJÖ • LANDSKAPSARKITEKT •

Vinterunderhåll

Vinterunderhåll

SNÖRÖJNING • HALKBEKÄMPNING • TAKSKOTTNING AVTAL FÖR VINTERPERIODEN • BORTTAGNING AV ISTAPPAR • SANDUPPTAGNING • JOUR DYGNET RUNT

Invasiva arter

Invasiva Arter

ISRP-MILJÖVÄNLIG BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER T.EX PARKSLIDE OCH BJÖRNLOKA