Vinterunderhåll

Under vintersäsongen utför vi alla typer av vinterarbeten både manuellt och maskinellt, som snöröjning, halkbekämpning, isrivning och har även möjlighet att erbjuda takskottning vid behov.

En självklarhet för oss är att om snön faller på kvällen så finns vi ute på natten för att ni skall ha en garanterad halkfri väg på morgonen. Vi satsar på hög tillgänglighet och finns alltid nära till hands när ni behöver oss.

Efter vintersäsongens slut är det dags att ta upp sanden.Vi utför sandupptagningen med att manuellt blåsa bort sand från kanter med framblåsare, för att därefter med vattenburen maskin sopa upp sanden.

Säkerhet under vintern

Vårt motto för vinterunderhåll är att upprätthålla säkerhet för alla – dygnet runt.

Vi erbjuder våra kunder dygnet – runt – jour samt att vi skräddarsyr våra avtal för att passa varje kunds specifika behov.

Hanskottning & Sandning

Maskinplogning

Borttagning av istappar på hustak

Snöskottning av hustak

Kontaktformulär