Vinterunderhåll


För en säker miljö under vintern

Vi på Etni älskar snö men har sett allt för många halkolyckor för att säga att den är säker. Säkerhet går före det roliga och därför erbjuder vi på Etni vinterunderhåll i världsklass. En självklarhet för oss är att om snön faller på kvällen så finns vi ute på natten för att ni skall ha en garanterad halkfri väg på morgonen. Vi satsar på hög tillgänglighet och finns alltid nära till hands när ni behöver oss. Vad som är kvalitet kan skifta beroende på kundens behov, därför erbjuder vi alltid skräddarsydda lösningar som skall infria allt det ni önskar av oss.

SNÖRÖJNING • HALKBEKÄMPNING • TAKSKOTTNING AVTAL FÖR VINTERPERIODEN • BORTTAGNING AV ISTAPPAR • SANDUPPTAGNING • JOUR DYGNET RUNT