Bekämpning av invasiva växter med en miljövänlig metod som funkar!

ISRP är en metod som använder sig av hetvatten istället för gift. Denna metod är den vi förordar och försöker få våra beställare att använda framförallt istället för kemisk bekämpning. Vi kan bekämpa jätteloka i direkt anslutning till vattendrag utan att det finns några risker för skador på miljön. Metoden bygger på bekämpning av invasiva arter med endast varmt vatten, olika arter bekämpas olika beroende på deras uppbyggnad.

Vad är invasiva arter?

Invasiva arter som Jätteloka, lupin och parkslide må vara vackra, men i många områden i Sverige har den stora spridningen fått en skadlig utveckling på omgivande miljö och växtlighet. Tidig upptäckt och snabb bekämpning är förutsättningen för att få bukt med problemet av spridningen. Invasiva växter tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga miljöer.

Anpassade metoder

Där vi inte har möjlighet att använda oss av ISRP kan vi utföra bekämpningen med andra metoder:

Kemisk bekämpning

Vid kemisk bekämpning använder vi främst avstrykning som metod, en annan metod vi använder är stämpling. Vi utför bara Kemisk bekämpning i undantagsfall då vi förordar giftfria metoder främst. Beställaren avgör om bekämpning ska ske med kemikalier.

Manuell bekämpning

Vid manuell bekämpning med lie eller dylikt slås växten ned till marknivå, dvs. max höjd 5 cm ovan jord. Växter som inte är generativa kan ligga kvar på marken och behöver ej destrueras. Vid nedtagningen ska snittytorna på växten vara så få som möjligt, max 2–3 snittytor. Rotkapning utförs genom att pålroten huggs av med hacka eller vass spade några centimeter under tillväxtpunkten

Maskinell bekämpning

Robotklippare kan användas i täta bestånd om markens beskaffenhet medger detta. Vid mekanisk bekämpning med robotgräsklippare slås växten ned till marknivå, maxhöjden beror på terrängens beskaffenhet. Vid mekanisk bekämpning genom klippning av robotgräsklippare lämnas nedklippta växtdelar som är icke generativa kvar på marken. Vi kan även tillhandahålla uppgrävning med maskin eller bearbetning av jorden med tex. jordfräs eller kultivator.

Några exempel på invasiva växter

Jätteloka, Heracleum mantegazzianum 

Lätt att känna igen som fullvuxen då denna kan nå upp till tre meters höjd. Växtsaften kan i kombination med solljus orsaka brännskador och ska behandlas med stor försiktighet.

Parkslide, Reynoutria japonica,
tidigare Fallopia japonica 

En riktig överlevare som klarar av att sprida sig med rot- eller stamdelar så små som bara bråkdelen av ett gram. Svårbekämpad överlevare.

Övriga invasiva växter
och nya på gång att klassas

Lupiner och syréner är vackra men kan ta över och tränga undan andra växter. Lupinen binder kväve vilket gör det svårt för de växter som naturligt växer på platsen att överleva.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med bekämpning av invasiva växter?

Välkommen att höra av dig!

E-post

info(a)etni.se

Telefon

08-663 32 00

Adress

Postadress:
Fållnäsgatan 64
122 48 Enskede
Sverige

Besöksadress:
Harpsundsvägen 96
Bandhagen

Sociala medier