Bekämpning av invasiva växter för en hållbar framtid

Vi har en lång erfarenhet av att bekämpa jätteloka, parkslide, kotula, jättebalsamin och blomsterlupin. Vi är särskilt stolta över att vara certifierade parkslidebekämpare av Fritidsodlingens Riksorganisation. Våra bekämpningsmetoder varierar beroende på arten och bygger på den senaste forskningen inom området. Bekämpning kan se manuellt, med maskin, med hetvatten eller vid undantagsfall kemisk – även om vi föredrar giftfria metoder. 

Invasiva växter kan orsaka betydande skador på vår naturliga miljö och negativt påverka den biologiska mångfalden. De sprider sig snabbt, tränger ut inhemska arter, kan skada människors hälsa samt medföra stora ekonomiska kostnader för samhället.

Peter Karlsson som är arbetsledare för invasiva arter blir här intervjuad av Sveriges Radio P4 Stockholm om bekämpningen av jätteloka på Högdalstoppen i Stockholm. – 24 Juni 2024

Problemet med invasiva växter?

Invasiva växter kan orsaka betydande skador på vår naturliga miljö och är ett hot mot den biologiska mångfalden. De sprider sig snabbt, tar över stora områden och tränger ut de inhemska arterna. Dessutom kan vissa arter orsaka skador på oss människor. Som jätteloka vars växtsaft i kombination med solljus orsakar brännskadeliknande sår på huden. 

Vanliga invasiva växter

Jätteloka

Lätt att känna igen som fullvuxen då denna kan nå upp till tre meters höjd. Växtsaften kan i kombination med solljus orsaka brännskador och ska behandlas med stor försiktighet.

Parkslide

En riktig överlevare som klarar av att sprida sig med rot- eller stamdelar så små som bara bråkdelen av ett gram. Svårbekämpad överlevare.

Övriga

Det finns fler invasiva växter och flera nya så är påväg att klassas. Ett exempel är Lupiner som är vackra, men lätt kan ta över och tränga undan andra växter. Lupinen binder kväve vilket gör det svårt för andra växter som naturligt växer på platsen att överleva.

Kontaktformulär