Kvalitetspolicy

  • Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra tjänster skall omfattas som uttryck för kvalitet. 

  • Personalen är navet i vår verksamhet, vi ska på ett långsiktigt och målmedvetet sätt utveckla personalens kompetens. 

  • Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som uppdragstagare. 

  • Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor. 

  • Varje uppdrag skall genomföras på ett sådant sätt att det är en rekommendation för ett nytt uppdrag. 

  • Vi arbetar för ett effektivt och metodiskt arbetssätt.

  • Företaget arbetar mot gemensamma mål och värderingar för framgångsrika förbättringar. 

  • Alla verkar för prestigelösa och goda relationer mot leverantörer och kunder. 

  • Vi följer utvecklingen av lagar och regelverk för att uppfylla samhällets och kundens krav.


/ Carola Tunström, VD