Miljövänlig bekämpning av invasiva växter & ogräs 

Etni ute tidigt och köpte in maskiner för hetvattenbekämpning av ogräs och invasiva växter. Detta har gjort att vi idag är en av de största aktörerna i Sverige inom detta område.

Hetvatten är en metod som använder sig av skållande vatten istället för kemikalier. Denna metod är den vi föredrar och försöker få våra beställare att använda framförallt istället för kemisk bekämpning. Detta gör att vi kan bekämpa invasiva växter i direkt anslutning till vattendrag utan att det finns några risker för skador på miljön.

Hetvatten – En miljövänlig metod som verkligen fungerar!

Hetvatten maskinerna producerar överhettade vattendroppar som exploderar och avger värme när de träffar ytan. Det ger vattnet en enorm saneringseffekt – utan tvättmedel och utan risk för skador på ytorna med mycket små vattenmängder.

Med en vattentemperatur från lansen på 100 °C blir temperaturen vid träffpunkten (20 cm bort) 80 °C. Högtryckstvättar uppnår max 60 °C från lansen, vilket ger en temperatur på 40 °C vid träffpunkten (20 cm bort).


Mindre vattenförbrukning

Vattenmängden och energiförbrukningen kan så mycket som halveras med samma bränneffekt och lägre tryck jämfört med högtryckstvätt. 

Fritt från kemikalier

Det varma vattnet gör att vi ofta kan undvika kemikalier helt. Mossa och alger dödas utan kemikalier vid kärntemperaturer på över 60 °C.

Skonsamt mot ytan

Maskinerna har ett lägre trycker betyder att det inte finns risk för skador på omkringliggande ytor som trä och plast jämfört med högtryckstvätt. 

Smuts & alger löses upp

Smuts och alger med hög smältpunkt blir tunnflytande så att de löses upp och lossnar lättare samtidigt som emulsionen av olja och fett påskyndas.

Torkar snabbt

Rengöringsobjektet värms upp – vilket betyder att det torkar snabbt. Med upp till 50% kortare torktid jämfört med högtryckstvätt. 

Bättre Arbetsmiljö

Skyddsklädsel behövs inte. Vattnet skvätter inte jämfört med högtryckstvätt och har en lägre temperatur. 

Kontaktformulär