Utemiljö — med fokus på miljövänlighet, hållbarhet & kvalitet

Etni har en lång erfarenhet av att skapa, sköta och anlägga en fungerande utemiljö för de som bor och vistas i den. Allt med fokus på hållbarhet!

Vi arbetar med bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och säkerhetsklassade objekt, hotell- och konferensanläggningar, förvaltningsbolag och privatpersoner.

Trädgårdsskötsel

I den allmänna skötseln av grönytor och innergårdar brukar det främst handla om vår- och höststädning, klippning av gräsmattor, rensning av ogräs i planteringar och hårdgjorda ytor, renhållning, och tillsyn.

Alla våra skötselavtal är anpassade efter fastighetens behov och områdets förutsättningar. För att få ett helhetsintryck av en välvårdad miljö är det viktigt att det är rent och snyggt. I våra avtal erbjuder vi också kontinuerlig renhållning och maskinsopning. Vi erbjuder också olika blomsterprogram för urnor, amplar och markplanteringar.

Mark & Anläggning

Vi kan hjälpa er från grunden, från markinspektion till ytskikt. Vi ansvarar för och utför alla moment, från tätskikt, isolering och betongarbeten.

Ett trädgårds- eller markanläggningsuppdrag kan vara allt från renovering av ytskikt som till exempel stenläggning, gräsmatta och plantering, till mer omfattande projekt som innefattar schaktning, dränering och renovering av tätskikt.

Vinterunderhåll

Under vintersäsongen utför vi alla typer av vinterarbeten både manuellt och maskinellt, som snöröjning, halkbekämpning, isrivning och har även möjlighet att erbjuda takskottning vid behov.

En självklarhet för oss är att om snön faller på kvällen så finns vi ute på natten för att ni skall ha en garanterad halkfri väg på morgonen.

Vi satsar på hög tillgänglighet och finns alltid nära till hands när ni behöver oss. Efter vintersäsongens slut är det dags att ta upp sanden.

Kontaktformulär