Från liten uppstickare till en stabil partner

Den lilla uppstickaren som utmanade de etablerade firmorna växte upp, men vi behåller vår nyfikenhet och arbetar ständigt med samma positiva utveckling!

Att vara nyfiken och ständigt utvecklas till det bättre. Att hitta nya metoder och bättre lösningar. Att lägga stort fokus på miljö, både vad gäller verktygen, fordonen och metoderna. Att förankra våra mål hos våra medarbetare och våra kunder. Det är vad som driver oss och gör oss starkare varje dag.

Om du också brinner för smarta, miljövänliga, tysta metoder som ger långsiktiga fördelar så vill vi gärna bli din nya partner.

Välkommen att kontakta oss!

Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa:

Privatkunder & Bostadsrättsföreningar

Fastighetsbolag & Förvaltare

Kommunala Bostadsbolag

Säkerhetsklassade Objekt 

Vår historia & framtid

Etni startades 2014 av Björn Olovsson med över 25 års branscherfarenhet inom skötsel, underhåll och anläggning av utemiljöer hos bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi vet vad som krävts för att skapa en tilltalande och fungerande utemiljö för de som bor och vistas i den.

Under hela resan har vi fokuserat på vårt miljöarbete och är stolta över att sedan 2022 vara  miljöcertifierade. Vi är dessutom även certifierade inom  kvalitet och  arbetsmiljö. Vi fokuserar mycket på goda kundrelationer och att leverera det våra kunder efterfrågar. 

Nu har vi kommit så långt i vårt arbete att vi har bytt ut våra bilar och verktyg från fossildrivna till eldrivna och vi arbetar ständigt på att hitta nya sätt att bli ännu mer klimatneutrala. Vårt arbete med hållbarhet har alltid högsta prioritet. 

I vår strävan att arbeta på ett klimatsmart sätt har vi fått flera positiva bieffekter som till exempel att arbetet blir mer ergonomiskt eftersom verktygen är både lättare och tystare. Detta gör också att vi arbetar säkrare och stör mindre vilket är mycket uppskattat av våra kunder.

Våra omfattande kunskaper och stora erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter blir större för varje säsong och målet är att vi ska vara den firma ni kontaktar när ni behöver hjälp med bekämpning.

Ledord som präglar vår verksamhet

Personliga

  • Vi är en helhet och värnar om varandra.

  • Prestigelösa, våga lära nytt och sprida kunskap vidare.

  • Engagerade i våra kunder och entreprenörer.

Innovativa

  • Vi utmanar branschen och våra kollegor.

  • Vi anställer människor, inte tjänster. Personalen är företaget.

  • Vi hittar nya lösningar som gagnar både miljö, ekonomi och kvalitet.

Medvetna

  • Vi kommer alltid att fokusera på kvalitén i vårt utförande, kommunikation till kunder och kollegor samt höja standarden i branschen.

  • Vårt mål är att vara klimatneutrala.

  • Öka medvetenheten och stoltheten i branschen.

Kontaktformulär