MILJÖPOLICY

Klimatneutrala. Resurseffektiva!

Målet med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Miljöarbetet är en integrerad del i den dagliga verksamheten. Etni:s ambition är att påverka omvärlden till bättre miljöprestationer, genom att ställa krav på affärspartners samt att i samspel med kunder och andra aktörer skapa och erbjuda miljöanpassade lösningar och produkter.

Detta innebär att:

  • Se till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön.
  • Ledarskapet är ansvarfullt och miljömedvetet
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
  • Ställer miljökrav på inköp samt väljer den produkt som sammantaget ger minsta möjliga miljöpåverkan och är säker ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Ständigt förbättrar vårt miljöarbete samt verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Väljer fossilfria alternativ så långt det är möjligt.
  • Vi ska följa gällande miljölagstiftning och övriga beslutade krav


Carola Tunström

VD

Kontakta oss

Vill du ha vår hjälp eller söker du jobb på Etni?
Du kanske går en trädgårdsutbildning och söker praktikplats? Välkommen att höra av dig!

E-post

info(a)etni.se

Telefon

08-663 32 00

Adress

Postadress:
Fållnäsgatan 64
122 48 Enskede
Sverige

Besöksadress:
Harpsundsvägen 96
Bandhagen

Sociala medier