ISO-Certifiering

“Hårt arbete ger resultat”

I och med de hårda krav som ställs på oss som entreprenörer i upphandlingar samt att vi skulle få en bättre och hållbar struktur i våran organisation så bestämde vi oss i början av 2021 att bli ISO certifierade. Vi valde Svensk Certifiering som certifieringsorgan efter goda referenser och som vi idag är mycket glada över.

Efter mycket hårt arbete, mycket hjälp av ledningen och våra medarbetare så fick vi i februari 2022 våra certifikat som vi är mycket stolta över.

Kvalitetscertifiering: ISO 9001:2015

Miljöcertifiering: ISO 14001:2015

Arbetsmiljöcertifiering: ISO 45001:2018

/ Carola Tunström, VD