Övriga invasiva växter

När man funderar på vad är invasiva växter så kan man läsa följande på Naturvårdsverket:

”Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.”

Men det finns det många andra växter som är nästan lika problematiska att ha i sin utemiljö som vi kan bekämpa med samma metoder som vi använder på de invasiva växterna.

Mossa i hårdgjorda miljöer eller påväxt på utemöbler och liknande är lätt att få bort med hetvatten. Maskrosor och andra växter som växer i hårdgjorda ytor blir lätt ett problem då det är svårt att få upp rötter och även där kan hetvatten vara en bra metod att bekämpa med.

Andra metoder för bekämpning av snällare ogräs kan vara täckning. Det är en metod som tar lång tid, vanligtvis tre år, men som kan vara mycket effektiv mot till exempel kirskål och andra ogräs. Här är det viktigt att använda rätt typ av täckningsmaterial.

Vill du läsa mer om invasiva växter och växter som eventuellt är på väg att klassas som invasiva? Här finns bra och korrekt information för dig som vill djupdyka i ämnet:

Naturvårsverket
Läs mer på Naturvårdsverket

FOR, Fritidsodlarnas Riksorganisation
Läs mer på FOR

Håll ett öga på dessa växter

Här är några fler exempel på växter som är eller kan bli ett problem i framtiden. De har gemensamt att de ofta skapar problem för inhemska växter och förändrar förutsättningarna i växtmiljön.

Bondsyrén (Syringa vulgaris)

Något av det mest “svenska” vi har riskerar att hamna på listan.

Vresros (Rosa rugosa)

Är främst ett problem på sanddynerna i Skåne men samtidigt motarbetar den erosion.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)

Tränger bort inhemska ängsväxter. De sprider sig ohämmat och binder kväve vilket ändrar markförhållanden.

Blekbalsamin (Impatiens parviflora)

Ettårigt ogräs som bildar täta bestånd och frösår sig effektivt. Kan orsaka problem för andra växter när den tar över. Lätt att rensa bort.

Gudaträd (Ailanthus altissima)

Här är ett träd som det pratats mycket om på senare år. Det trivs mycket bra i stadsmiljö men kan sprida sig aggressivt och få rotskott som orsakar problem för byggnader och hårdgjorda ytor.

Höstgullris (Solidago gigantea)

Använd som prydnadsväxt. Kan bli 2-3 meter hög och bildar upp till 10.000 frön som kan färdas med vinden. Sprider sig även med rotskott. Har negativ inverkan på biologisk mångfald.

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)

Den största viltväxande annuellen i Sverige. 1,5 till 3 meter hög. Trivs nära vatten. Sprider sig otroligt effektivt, tar över områden och när den vissnar kan den orsaka problem.

Parksallat (Lactuca macrophylla ssp. uralensis.)

Ett väldigt jobbigt ogräs som sprider sig aggressivt med fröer och utlöpare. Det är viktigt att man bekämpar den på rätt sätt så man inte triggar ny spridning. Täckning kan vara en bra metod.

Palsternacka (Pastinaca sativa)

Här har vi en rymling från våra odlingar som trivs i naturen. Den kan ge samma typ av skador som jätteloka då dess växtsaft reagerar med solen. Växten sprider sig effektivt med hjälp av fröer som kan ligga vilande upp till 4 år i marken.

Silverarv (Cerastium tomentosum)

Vanligt förekommande prydnadsväxt som varit flitigt använd. Man har upptäckt att den i Norge spridit sig vilt och orsakar problem i naturen. Ha därför uppsikt så den inte sprider sig om ni har den i era planteringar.

Spärroxbär (Cotoneaster divaricatus)

En favorit i planteringar från 60/70-talet. Dess bär är attraktiva för fåglar vilket också bidrar till dess spridning. Kan ta över känsliga miljöer och bör hållas under uppsikt. Finns redan förvildad i södra och mellersta Sverige.

Tysklönn (Acer pseudoplatanus)

Även känd som Sykomorlönn. Denna har en makalös förmåga att sprida sig och är väl anpassad för vårt klimat. Ett problem är att den är mycket giftig för hästar om de äter “näsorna” vilket kan vara dödligt för dem.

Vintergröna (Vinca minor)

Växten bildar en mycket tät matta som kväver andra växter. Den har spridit sig från våra trädgårdar ut i naturen och trivs i de flesta jordar. Vintergröna bildar många rötter vilket gör att den sitter väl fast och är svårt att bli av med.