ISO-Certifiering

Vi är mycket stolta över att ha blivit ISO-certifierade vilket skedde i början av 2022. Vi valde att göra detta för att visa att vi möter upp de krav som ställs på entreprenörer vid upphandlingar. Detta ger oss också en bättre och mer hållbar struktur i vår organisation.

Policy & Arbetskultur

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet. Klimatet i företaget präglas av öppenhet och stimulerar medarbetare att kontinuerligt utvärdera och förbättra verksamheten med avseende på arbetsmiljö och säkerhet.

Miljöpolicy

Målet med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Miljöarbetet är en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Kvalitetspolicy

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra tjänster skall omfattas som uttryck för kvalitet.

Integritetspolicy

För Etni AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Kontaktformulär