Hur bekämpar man parkslide?

På Etni arbetar vi med flera metoder men förordar ISRP när det är lämpligt. ISRP-metoden innebär att vi med hjälp av hetvatten “kokar” plantans rötter så att den dör. Fördelarna med detta är att man inte skapar nya delar av plantan som kan orsaka spridning.

I vissa fall måste man ta till kemisk bekämpning vilket vi är speciellt utbildade för och har alla nödvändiga certifikat för att kunna utföra.

Växtmaterialet bör ligga kvar på platsen och förmultna, alternativt läggas i säckar och tas till förbränning för att minska risken för spridning.

Vad är parkslide?

I familjen är Parkslide den mest förekommande arten i Sverige men även Jätteslide och Hybridslide förekommer och orskakar stora problem.

Det som gör slide väldigt svår att bekämpa är att den trivs i alla jordar och förökar sig genom väldigt små rotdelar vilket gör att den ska hanteras mycket försiktigt. Det krävs mindre än 1 gram rot- eller stamdelar för att den ska sprida sig vilket innebär att man inte ska gräva upp den och kasta på annan plats. Det är viktigt att bekämpa växten på rätt sätt annars kan växten reagera med att skicka rotskott upp till 7 meter från huvudplantan.