Cookies & GDPR

Vi sparar bara nödvändig information om våra kunder för att kunna upprätthålla en kundrelation och vi delar aldrig informationen med någon tredje part.

Vill ni få ut en kopia på vad vi sparat om er så kontakta oss.