VÅRA TJÄNSTER

GRÖNYTESKÖTSEL OCH UNDERHÅLL           MARKANLÄGGNING           VINTERUNDERHÅLL           TRÄD           PROJEKTERING OCH DESIGN           BEKÄMPNIG AV INVASIVA ARTER

GRÖNYTESKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV UTEMILJÖER

I den allmänna skötseln av grönytor och innergårdar brukar

det främst handla om vår- och höststädning, klippning av

gräsmattor, rensning av ogräs i planteringar och hårdgjorda

ytor, renhållning, och tillsyn. Vi erbjuder också olika blomsterprogram

för urnor, amplar och markplanteringar.

Alla våra skötselavtal är anpassade efter fastighetens behov och områdets

förutsättningar. För att få ett helhetsintryck av en välvårdad miljö är det

viktigt att det är rent och snyggt. I våra avtal erbjuder vi också

kontinuerlig renhållning och maskinsopning.

MARKANLÄGGNING

Ett trädgårds- eller markanläggningsuppdrag kan vara allt från renovering

av ytskikt som till exempel stenläggning, gräsmatta och plantering, till mer omfattande projekt som innefattar schaktning, dränering och renovering av tätskikt.

Gårdsrenovering och tätskiktsrenovering

Vi kan hjälpa er från grunden, från markinspektion till ytskikt. Vi ansvarar för och utför alla moment, från tätskikt, isolering och betongarbeten till ytskiktsanläggning.

Gröna tak

Vi anlägger med sedum eller planterar växter och träd direkt i jordbäddar anpassade för tak och terrass.

Stensättning

Vi utför alla typer av stenbeläggningar vare sig det gäller natursten eller betongsten. Vi har stort fokus på helhetslösningar där vi skapar en harmonisk övergång mellan olika material, allt noggrant anpassat efter projektet.

VINTERUNDERHÅLL

Vi på Etni hjälper er att förbereda inför årets kallaste årstid!

Under vintersäsongen utför vi alla typer av vinterarbeten både manuellt och maskinellt, som snöröjning, halkbekämpning, is rivning och takskottning.

En självklarhet för oss är att om snön faller på kvällen så finns vi ute på natten för att ni skall ha en garanterad halkfri väg på morgonen.

Vi satsar på hög tillgänglighet och finns alltid nära till hands när ni behöver oss. Efter vintersäsongens slut är det dags att ta upp sanden.

Vi utför sandupptagningen med att manuellt blåsa bort sand från kanter med framblåsare, för att därefter med vattenburen maskin sopa upp sanden.

Vi erbjuder våra kunder dygnet – runt – jour samt att vi skräddarsyr våra avtal för att passa varje kunds specifika behov.

Vårt motto för vinterunderhåll är att upprätthålla säkerhet för alla, dygnet runt.

TRÄD

Vi projekterar, planerar, planterar och tar hand om era nya träd med beprövade metoder och garantiskötsel som fungerar.

Trädplantering

På Etni finns personal med lång och mångsidig erfarenhet av trädplantering.

Vi utför plantering av träd i alla storlekar och alla miljöer. Vi har en god kunskap om växtbäddar och etablering av nyplanterade träd.

Efter många år i branschen har vi goda kontakter med flera plantskolor och kan därför även här erbjuda helhetslösningar om ni är intresserade av få hjälp hela vägen.

PROJEKTERING OCH DESIGN

BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER

Invasiva arter som björnloka, lupin och parkslide må vara vackra, men i många områden i Sverige har den stora spridningen fått en skadlig utveckling på omgivande miljö och växtlighet. Tidig upptäckt och snabb bekämpning är förutsättningen för att få bukt med problemet av spridningen. Invasiva växter tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga miljöer.

Etni har antagit utmaningen att helt utan kemikalier bekämpa tillväxten av invasiva arter!