Projekt och Rådgivning

Projekt och Rådgivning

Från Idé till färdigt resultat

Vi hjälper dig med alla tjänster som är nödvändiga för att genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. En effektiv och stark projektledning tillsammans med en välplanerad organisation garanterar vi en tidsplan och budget som håller. Vi utformar organisationen efter ert uppdrags riktlinjer och mål och med ett gott samarbete leder vi ditt projekt hela vägen till målet.

PROJEKTLEDNING • SKISS / RITNING • VÄXTBÄDDAR SKÖTSELPLANER OCH DESIGN • LEKMILJÖ • LANDSKAPSARKITEKT