På Etni har vi tre ledord som genomsyrar hela vår verksamhet

PERSONLIGA

– Vi är en helhet och värnar om varandra. 

– Prestigelösa, våga lära nytt och sprida kunskap vidare.

– Engagerade i våra kunder och entreprenörer. 

INNOVATIVA

– Vi utmanar branschen och våra kollegor. 

– Vi anställer människor, inte tjänster. Personalen är företaget. 

– Vi hittar nya lösningar som gagnar både miljö, ekonomi och kvalitet.

MEDVETNA

– Vi kommer alltid att fokusera på kvalitén i vårt utförande, kommunikation till kunder och kollegor samt höja standarden i branschen. 

– Vårt mål är att vara klimatneutrala.

– Öka medvetenheten och stoltheten i branschen.

Så här jobbar vi

Ett av Etnis huvudfokus är att jobba så miljömedvetet som möjligt. Vi använder oss i huvudsak av eldrivna verktyg, kör miljöklassade bilar och har påbörjat arbetet med att byta ut så mycket av de fordon och maskiner vi kan till eldrivna alternativ.

Vi arbetar med kommuner, bostadsföreningar, kommunala fastighetsbolag och fackförvaltningar, militärbaser, hotell, förvaltningar samt privatpersoner. Vi anpassar alltid vårt arbete efter kundens behov och jobbar ständigt för långvariga relationer till våra kunder där vi kan jobba tillsammans för att upp nå en högre kvalitet, bättre ekonomi och en hållbar miljö.