Offentlig

Det offentliga rummet, arenan för alla

 
 

OLIKA OFFENTLIGA RUM

Centrum, parkeringshus, museer, naturreservat, fritidsområden, lekparker kallar vi för offentliga rum. De platser som är till och öppna för alla måste idag vara tillgänglighetsanpassade och underhållna så att alla kan komma till och nyttja platsen på bästa sätt. Vi vet att våra beställare är utsatta för ständig bevakning, allmänheten har synpunkter och vill komma till tals.

I en park finns tid att använda alla sinnen men vem är den till för egentligen? Är det bara barnens plats eller kan vi ha en rastgård för hundar bredvid? Kan jag köpa ett träd som planteras och växer till minne av min avlidne far? Förresten skulle vi kunna ha stadsodling på våra tak i framtiden, men hur gör vi med ogräset? Kan vi använda det gamla nedfallna trädet som klätterställning trots alla säkerhetsbestämmelser?

Vi kan bidra med en kunskapsbas inom vårt område mark, fastighet och miljö, med en gedigen kunskap och lång erfarenhet som finns i bolagets organisation och nätverk.

automotive
 

Förlita er på oss

100% Miljömedvetna
100% Tjänsteutbud
100% Nöjda kunder
100% Kundmedvetna

ETNI ÄR EN UPPSTICKARE

Vi är kreativa och vill vara med och bidra till hållbara miljöer för framtidens generation. Vi arbetar gärna i totalentreprenaden från projektering, anläggning/uppbyggnad till skötsel och underhåll.
 

Vad är en bra service i en storstadsmiljö där tempot är högt?

Ett positivt bemötande betyder mycket, rätt person ger besked på frågan eller återkommer inom kort med ett svar. Vi gillar att ge service och vi är drivna entreprenörer som gillar utmaningar och inte säger nej. Vi tror på att bygga äkta relationer där kunder kommer tillbaka för att det gillar oss.

 

automotive
 
scroll up